Donacije logo

Rotary Event 2019


komentara

a

Rotary Event 2019


komentara

4.420.526,00 RSD

donirano od 159 donatora za 18835 dana

17% of the 26.000.000 RSD goal

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 21.579.474 RSD

doniraj - (-1 dana)

a

Opis projekta

a

podeli prati

Nosilac projekta